Obchodní podmínky

 

Před objednáním zboží se prosím seznamte s našimi Obchodními podmínkami. Objednáním zboží s nimi vyslovujete souhlas.

Všeobecné informace:

Internetový obchod www.linibebe.cz  je provozován firmou Linibebe s.r.o.,  Morávka 147, 739 04 Pražmo, IČ: 06245820, spisová značka C 71220 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Kontaktní osoba Ing.Veronika Gault Kubínová, tel.: 777 451 122, e-mail: info@linibebe.cz.

 

1.Objednávka

Kupující může provést objednávku pomocí objednávkového formuláře, v němž vyplní druh zboží, požadované množství, kontaktní údaje, dodací adresu, způsob platby a dodání. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem e-shopu. Po přijetí objednávky prodávajícím obdrží kupující potvrzující e-mail na jím uvedenou e-mailovou adresu.

Objednávka je závazná. Pokud nebude objednávka zákazníkem vyzvednuta, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží.

Kupující má právo v předstihu 24 hodin před odesláním objednávky dopravní společností nebo vyřízením osobního odběru objednávky objednávku stornovat, a to buď telefonicky na čísle +420 777 451 122, nebo e-mailem na: info@linibebe.cz.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu

 

2. Dodací a platební podmínky

2.1. Dodací podmínky

Objednané zboží předáváme přepravci zpravidla do 2-3 dnů od přijetí objednávky nebo od data zaplacení v případě platby předem.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky na území České republiky jsou odesílány prostřednictvím České pošty, Zásilkovny nebo přepravce Geis. Zásilky na Slovensko jsou posílány přes Zásilkovnu nebo přepravce PPL. Rovněž je možné osobní vyzvednutí na adrese: Morávka 147, 739 04 Pražmo. 

Ke každé dodávce zboží bude přiložena faktura, která slouží současně jako dodací a záruční list.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. Nepřevezme-li kupující zboží, je prodávající oprávněn požadovat náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši vůči kupujícímu.

Objednávky se samozřejmě snažíme vždy vyřídit v co nejkratším možném termínu. V případě, že není možné vyřídit objednávku v uvedených termínech, budeme zákazníka kontaktovat e-mailem. Pokud neobdržíme Vaši odpověď, kontaktujeme Vás telefonicky a dohodneme se na dalším postupu.

Prodávající nenese zodpovědnost za prodlení způsobené dopravní službou nebo dalšími okolnostmi, na které nemá vliv.

V případě poškození zásilky je zákazník povinen následně zkontrolovat obsah zásilky a zjistit, zda zboží uvnitř zásilky není dopravou poškozeno. O takovém poškození je kupující povinen bez zbytečného prodlení informovat dopravce i prodávajícího. Za poškození zboží vzniklé dopravou nese odpovědnost přepravce. Doporučujeme pořídit fotodokumentaci stavu zásilky.

Při ztrátě balíčku během přepravy bude zákazníkovi po vyřízení reklamace s přepravcem zasláno nové zboží, případně vrácena předem zaslaná částka v plné výši.

Cena a způsob doručení (informace naleznete na stránce DOPRAVA A PLATBA)

2.2. Platební podmínky

Objednané zboží lze zaplatit:

Převodem předem na bankovní účet – zdarma (pro české platby)

Číslo účtu: 4863305369/0800 (vedený u České spořitelny, a. s.)

IBAN: CZ30 0800 0000 0048 6330 5369

BIC: GIBACZPX

Převodem předem na bankovní účet – zdarma (pro platby ze Slovenska)

Číslo účtu: 2945050946/1100 (vedený u Tatra banky, a.s.)

IBAN: SK3911000000002945050946

SWIFT: TATRSKBX

Platba předem – při volbě této platební možnosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí objednávky, kde budou uvedeny i platební instrukce – číslo účtu a variabilní symbol. Po připsání platby na náš účet bude zboží odesláno.

 

Dobírkou – 20,- Kč nebo 39,- Kč (při zaslání na Slovensko je dobírka ve výši 1 €)

Platba dobírkou – zboží bude doručeno Vámi vybraným dopravcem a platbu provedete při převzetí zásilky. Doběrečné je při přepravě s PPL ve výši 20,- Kč, u České pošty 39,- Kč.

 

Osobní vyzvednutí – zdarma

Po předchozí domluvě je možné objednané zboží osobně vyzvednout na adrese: Morávka 147, 739 04 Pražmo.

 

3.Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat poštou na adresu Morávka 147, 739 04 Pražmo (což je i adresa pro zaslání vráceného zboží) nebo emailem na: info@linibebe.cz. Pro usnadnění komunikace uveďte prosím Vaše jméno, číslo objednávky, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal, z hygienických důvodů ho není možné vrátit.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případě odstoupení od kupní smlouvy má kupující nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši.

O úmyslu vrátit zboží nás předem informujte – neohlášené balíky nebudou převzaty, taktéž zaslání zboží zpět na dobírku nebude převzato.

 

4. Reklamace

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:

  • nesprávným použitím výrobku
  • nesprávným skladováním

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Může tak učinit písemně na adresu: Morávka 147, 739 04 Pražmo nebo emailem na: info@linibebe.cz. Kupující by měl uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Kupující je povinen dále při reklamaci předložit vadnou věc. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.

Reklamované zboží nelze zaslat na dobírku!

 

5. Ochrana osobních údajů

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a proto se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Od Vás jako od zákazníka musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží.

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťujících spediční služby).

 

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2017.